torsdag 7 augusti 2008

"Frihet"...

nej, här kan det aldrig vara bra att promenera??

[Uppdaterad under veckans lopp]. En nära amerikansk manlig vän skrev till mig att en av hans vänner hade hyrt en dyr personlig tränare (eller egentligen var det hans försäkringsbolag som skulle betala för detta). Denne vän är visst lätt överviktig efter att ha druckit för mycket under lång tid. Nu har han lyckats sluta med detta, ser det ut som, men hans BMI gör inte hans försäkringsbolag speciellt lyckligt! Så de betalar honom nu för att få honom i bättre form.

Min vän skriver att detta kanske kan synas juste av försäkringsbolaget på ett sätt och det var också så vännen presenterade detta först, som en god sak. Men min vän sa till sin vän att detta också låter som något liknande en storebrorssituation och då blev vännens röst genast mindre entusiastisk och han höll helhjärtat med. Se om George Orwell, hans roman "1984" och hans kritik av totalitära ideologier. Och se också om storebrorssamhälle!

Min vän undrar när försäkringsbolagen kommer att titta på allt människor företar sig och vad de anser vara ”goda” (och ”dåliga”) val. Han tycker att det finns något väldigt ruttet i detta, något väldigt skrämmande och något väldigt ofritt här.

Under min vistelse i USA tog jag och min vän en promenad i en torr åbädd med sand, stenar och stenblock (en jättemysig promenad för övrigt - i mina svenska ögon och som älskande naturen!). Min vän undrar när bolagen kanske börjar resonera i följande banor:

”Du vill ta en promenad hundra meter uppför en torr å- eller flodbädd full av stenar och därmed riskera att stuka fötterna eller skrubba dina knän. Naturligtvis herrn/frun. Dra ditt kort genom kirurgklinikens kortdragare i tanken varje gång du ens tänker i dessa banor och slå samtidigt in din pin-kod för kortet. Vips kommer ditt konto att bli belastat med 105,99 dollar!”

Se Maria-Pia Boëthius i hennes krönika ”Vilken världsordning” apropå retoriken om bidragstagande, socialhjälp och utanförskap!!! Hon undrar vilka som är bidragstagande och vilka som får "socialhjälp"egentligen.

Bristande solidariet oss människor emellan, vilka tjänar egentligen på den?? Ja, inte är det vi vanligt småfolk! Och vilka är solidariska med vilka? Maktens människor håller varandra om ryggen, men för övrigt gör de allt för att söndra och härska bland gräsrötterna och spela ut gäsrötterna/småfolket mot varandra. Och de har lyckats i skrämmande hög grad.

Jag undrar i vilket inlägg jag skrev om att försäkringar som är gemensamt finansierade och organiserade/ordnade troligen blir billigare (och tryggare!!!) än dem som försäkringsbolag administrerar?? Jag hörde en hel del under min USA-vistelse om försäkringsbolagen och hur de höjer premierna för människor! Och höjer dem igen och igen!

Tillägg 8 augusti:
Se Resursbloggen om ”Så plockar företagshälsovården russinen ur kakan” om att anställda ska komma att kunna lista sig hos företagshälsovården istället för i primärvården. Primärvården utarmas än mer menar de. De som listar sig hos företagshälsovården är friska vuxna i åldern 20-65 år som Resursbloggen skriver, medan primärvården får ta hand om alla andra (läs: de mer vårdkrävande!!). För samma summa. Så företagshälsovården gör verkligen en bra affär. Men kommer dessa pengar att gå till förbättrad arbetsmiljö?? Jag tvivlar! Eller var går överskottet?

Om du blir sjuk riskerar du inte bara att mista din anställning och din sjukpenning men också din sjukvård skriver de.

Det amerikanska systemet införs…

En situation skapas som inte gynnar stora flertalet utan bara en minoritet, det gäller bara att se om sitt eget hus med alla de resurser man har. De som inga resurser har (varken i form av ork, pengar, kontakter, kunnande osv.), hur gör de? Och incitamenten för solidaritet minskar i rask takt? Det handlar inte om ALLAS vårt bästa.

Högern jobbar hårt!

Tillägg 9 augusti: så hur fria är människor egentligen i detta frihetens land? I detta fall tvungna att gå i försäkringsbolagens ledband?

De opererade bort blindtarmen på min vän fast den var helt frisk och försäkringsbolaget var tvungna att betala denna operation (som kostade åtskilligt!)... Och det verkar som amerikanerna anser sig alltför reglerade och överbeskyddade!!!

Kan alla dessa saker, som frihet, reglering, överbeskydd handla om något helt annat än det vi påstår och tror och som retorik och lobbygrupper fått oss att tro, tänka och anse?

Tillägg 10 augusti: Maria-Pia Boëthius skriver (i den länkade artikeln ovan);

”De feta göds som boskap av de andra, som ingalunda är instängda utan styr gödningen från maktens boningar i det fördolda./…/

Vi har nu i månader fått betrakta den avreglerade kapitalismens våldsamma sammanbrott. Det som sagts och gjorts och jublande proklamerats i dess namn har förvandlats till aska. Världens största, privata bolåneinstitut, svindlande eller svindlade storbanker och vacklande finansiella centra räddas nu med skattepengar och blir bidragstagare i en division som får varje offentlig sektorsanhängare att gapa. Månne känner de utanförskap? Det som alliansregeringen pådyvlar utarbetade människor som behöver medmänniskors stöd?/…/

… fattigare medborgares skattepengar, som efter spekulationsvanvettet ges i socialhjälp till storkapitalet./…/

… efter det att tokkapitalismen med hjälp av understöd från det allmänna hämtat sig.”

Och vilka skulle egentligen behöva dessa pengar??

Man kan heller inte egentligen tala om ”amerikaner”. Medvetandegraden hos befolkningen är lika varierad som inkomstklyftorna./…/

… tamboskap åt storföretagsamheten och är planetförstörare av främsta sort./../

gå i spetsen för en kamp för en beboelig, framtida värld skulle saker och ting hända, om han fick folket med sig. Det finns en energi i USA, som jag inte upplevt i något annat land på jorden. I mina ögon är denna energi helt ockuperad av konsumismen. Men det finns ingenting som säger att det alltid måste förbli så.”

Min amerikanske vän har valt ett annat sorts liv, helt medvetet! Och det är att inte konsumera!! Han vill vara fri från detta! Fast det är nog inte helt lätt att välja denna väg. Snarare ganska svårt! För den friheten (från) kanske man får betala ett högt pris? Han anser sig inte vara "typisk" amerikan...

Och plötsligt ser/såg jag mitt eget liv med nya ögon (inklusive mitt boende)! Att jag (och vi Sverige) har det ganska gott ställt generellt i jämförelse! Fortfarande! Det har lönat sig med skatteutjämning! På många (kanske alla) sätt! Men nu håller detta på att monteras ner raskt här i Sverige!

Läs också Aftonbladets ledare av Eva Franchell från 4 augusti om att ”Civilkurage växer inifrån” och kan inte lagstiftas fram. Samt ledaren ”Det blir en dyster höst” från 5 augusti om alla dem som riskerar bli arbetslösa i höst på grund av den lågkonjunktur som man tror kommer. Om vad detta kan komma att innebära för alla dem som lämnat A-kassan och nu är hänvisade till socialen om de blir arbetslösa. Och varifrån tas socialpengarna? Och om hur cool vår finansminister är inför detta.

I ETC fanns det en artikel där det stod i början apropå Pridefestivalen och paraden nyligen att

”Överklassen kan köpa sig frihet och tolerans.”
Ja, och det gäller inte bara Pride… Ja, det var det där med frihet och vad det egentligen är...

Inga kommentarer: