onsdag 20 augusti 2008

Det var det där med klass…

det von Sydowska vapnet. Läs om Hjalmar von Sydow här, om de von Sydowska morden här och här.


[lätt redigerad och uppdaterad med länkar i slutet 21 augusti]. Göran
Greider skriver i ledaren ”Vad bra att det går dåligt” idag att

”’Avdrag för städhjälp hittills ingen succé’ – så löd rubriken i Dagens Nyheter igår. Det gläder mig och det var inte oväntat. Den stora majoriteten av svenska folket har inte gått och väntat på ett pigavdrag, däremot har övre medelklassen gjort det. Nu visar det sig att ganska få har utnyttjat avdragsrätten, runt sex procent av svenskarna och nästan enbart i storstäderna, så regeringen möter ännu en besvikelse.

Medan offentlig sektor gått på svältkur och många funktionshindrade räds att mista sina assistenter, så satsar regeringen på att förbättra ekonomin för de som redan har det bra [SANT!!!!] Att det är vansinne insåg exempelvis den danska statsministern – som dessutom är konservativ – redan för flera år sedan, när man upphörde med sina pigavdrag.”

Läs också notisen i Kulturdelen i DD ”Är vi lika inför lagen?” där det står i början:

”Kokain för både rika och fattiga. men när vi kommer till straffskalorna blir det skillnad på folk.”

I recension om Helena Henschens nya bok om sin farmor Signe Thiel står det bland annat:

”Man upprörs över beskrivningen hur Säpo i sina handlingar beskrev de kvinnor som på olika sätt var aktiva för att kvinnor skulle få rösträtt och med att försöka förbättra kvinnors levnadsvillkor.

Det var Barbro Alving, Alva Myrdal, Kerstin Hesselgren, Hanna Rydh, Marika Stiernstedt - för att bara nämna några. Säpo såg kommunister i alla. De rsökte förlöjliga dem och beskrev dem i sina rapporter som 'gamla själsslöa damer'! Upprörande! De som skrev redogörelserna tänkte förmodligen att Säpos skriverier skulle få förbli hemliga för alltid. Men som tur är så är det inte det.”

Och slutligen skriver Greider i huvudledaren om att ”Nato gör världen osäker – när militäralliansen Nato växer och expanderar alstrar det nynationalistiska reaktioner i Ryssland” och det kan det nog ligga något i! Man provocerar fram sådana saker! Och med reaktioner som man provocerar fram anser man Nato ännu mer berättigat? En massa män beter sig som små pojkar i sandlådan och leker med världens öde!! Och det är ju oerhört allvarligt - och absolut inget att skratta åt!

Och det är opportunt att visa förakt för svaghet. Hela samhället befinner sig i en backlash, med nykonservativa, nyauktoritära strömningar, som man också ger luft åt idag (och luftar utan att skämmas), där de ”starka” slår sig för bröstet oerhört självgott.

DD-artiklarna finns också här.

Tillägg 21 augusti: läs Jinge om att "Högeralliansen skapar utanförskap" och Ett hjärta RÖTT i "Ge inte upp!"

Inga kommentarer: