söndag 30 november 2008

Den svenska skolan...


I senaste lärartidningen 19/08 står det i en liten notis att många lärare inte vågar tala med medierna. Drygt hälften (53 procent) av lärarna vågar inte berätta om brister i skolan för medier, visar undersökningen ”Tystade lärare”, en undersökning som Lärarnas riksförbund har gjort bland 940 lärare. Anledningen till rädslan är att de anställda tror att de kan drabbas av repressalier, som till exempel sämre löneutveckling.


De som är kommunanställda omfattas av meddelarskyddet, dvs. rätten att lämna uppgifter till medier. Lärare i friskolor omfattas inte av denna lagstiftning, såvida denna inte skrivits in i kollektivavtalet.


I ledaren ”Lärarjobbet kräver stöd” står det om att allt fler arbetsuppgifter som kräver dokumentation läggs på lärarna utan att det administrativa stödet har byggts ut. Tillgång till en egen arbetsplats med telefon och en dator med Internet och e-post – är fortfarande en dröm på många skolor. Det går en dator på varje lärare i skolan och då räknas även de datorer som eleverna använder in.


Det står att för att lärarna ska kunna göra ett fullgott jobb krävs en välfungerande arbetsorganisation, en effektiv administration och tillgång till arbetsrum med väl utrustade arbetsplatser.


I debattartikeln ”Tala väl om skolan” skriver doktoranden i pedagogik Peter Lilja att svenska lärare upplever att deras yrke inte har någon vidare status.

…framför allt måste talet om skolan förändras. De överdrivna, och till stora delar osanna, eländesbeskrivningar som uppmärksammats på senare tid blir direkt kontraproduktiva. De bidrar snarare till att sänka än höja läraryrkets status och attraktionskraft.

Den svenska skolan är inte världens sämsta skola, det handlar i stället om mittenplaceringar i de flesta undersökningar. Om detta kan man tycka vad man vill; mittenplaceringar kan självfallet vara en nog så god grund för att vilja satsa på förbättringar.


Problem uppstår dock när utbildningsministern i sin iver att plocka politiska poäng överdriver problemen. Det skapar en allmänt utbredd uppfattning om skolan som inte bara är osann, den får också allvarliga konsekvenser för lärarutbildningarna när de bästa studenterna ska rekryteras. Utbildningsministern bidrar till skapandet av läraryrkets låga status.
Bilden av det arbete som utförs i den svenska skolan måste nyanseras om läraryrkets status ska kunna höjas, alldeles oavsett löner och legitimationer.

Mitt syfte är inte att sopa problemen under mattan, visst behöver lärarutbildningen förbättras och lönerna höjas. Min poäng är att alla förbättringar, vare sig det gäller lön eller utbildning, samtidigt kräver att läraryrket framstår som attraktivt i sig självt.”

Artiklarna finns också här.

Och så litet annat: Ida Gabrielsson, Förbundsordförande Ung Vänster, i ledaren "Vänstern måste skapa framtidstro" skriver
"Den ekonomiska krisen skördar sina offer.

Diskussionen kretsar hittills kring att reglera girigheten och om åtgärdspaket som förändrar på marginalen. Senare läser jag i Arbetarbladet att en näringslivsexpert tror på att 'att bort byråkratiska hinder mot företagande och att starta entreprenörsutbildningar'. Högern har svaren; försämra arbetsrätten, sänk skatten och låt folk gå en 'starta eget kurs'. Krisen har ännu inte slagit lika hårt mot Sverige som andra länder, mycket tack vare det jämförelsevis omfattande offentliga ägandet och de trygghetssystem vi har – de fungerar stabiliserande.

Under decennier har strategin varit att privatisera och avreglera, marknaden har vunnit över demokratin flera gånger om. Framåtsyftande reformer har lyst med sin frånvaro, den offentliga konsumtionen av den totala ekonomin har kraftigt minskat. Svaret från vänster borde vara en omläggning av kursen. Pensionspengarna kan användas till något vettigare än att spekuleras bort på börsen. Sverige är i behov av ordentliga infrastruktursatsningar, staten måste bli en aktiv aktör och investera i samhällsnyttiga framtidsbranscher.

Överallt diskuteras den ekonomiska politiken. Åsbrink vill spräcka utgiftstaken. Handelshögskolans rektor i Göteborg vill förstatliga Volvo. Det enda läger där man kan vara säker på att normpolitiken är odiskutabel är hos den nuvarande socialdemokratiska ledningen."
Återigen, att vara egenföretagare (småföretagare) verkar inte vara en dröm i USA. Människor anser sig inte ha råd att göra hälsokontroller, inte testa sig för prostatacancer till exempel... Medelåldern är lägre i USA än i Sverige tror jag. Åldringsvården är så dålig att människor verkar fasa för att hamna där...

Se Paul Krugman i blogginlägget "The Greatness of Keynes."

Inga kommentarer: