onsdag 12 november 2008

Diverse artikeltips...


En snabbloggning så här strax före lunch (hmmm, vad trött jag är på vår regering)... Vet inte vad jag ska sätta för rubrik på inlägget riktigt! :-)

Se Robert Sunderg i ledaren "Ett borgerligt jobbfiasko" där han bland annat skriver:

"Med krisen havererar nu en av den moderatledda regeringens galjonsprojekt: jobbpolitiken. Den var utformad för att möjligen fungera i god konjunktur. Men i lågkonjunktur blir den verkningslös.

Borgarna sänkte ju ersättningsnivåerna för att tvinga arbetslösa att ta jobb snabbare och även ta jobb som de är överkvalificerade för. Både genom lägre ersättning och hårdare sökkrav skulle arbetslösa snabbare behöva skaffa nytt jobb, var alliansens tanke.
/.../

Att borgarna, med arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin (m) i spetsen, vill ha låg ersättning i a-kassan, med så kallat tak på bara 680 kronor, är av ideologiska skäl. De vill inte att staten, via skatter, ska stå för en hög a-kasseersättning även om forskning visar att det är bra.


Moderaterna vill att medborgarna ska tvingas ta kompletterande försäkringar för ersättning vid arbetslöshet. Ett sådant system har dock flera nackdelar. En är att det kostar mer, eftersom den stordriftfördel som bara statliga försäkringen kan ha (vid exempelvis arbetslöshet) inte föreligger i privata, uppsplittrade försäkringssystem.


De som har låg inkomst hamnar dessutom i kläm. De har bara råd med det offentliga försäkringssystemet (a-kassan). De som tjänar bra måste betala dyrt för sin tilläggsförsäkring och vill inte att mer skatt ska tas ut för att höja nivån i den offentliga försäkringen (a-kassan). En press nedåt på nivåerna i a-kassan kan då uppstå, vilket missgynnar de som är lågt avlönade."


Och Leif Pagrotsky i krönikan
"Staten är en bättre ägare än bankerna" där det bland annat står:

"... rimligen borde denna erfarenhet, att staten nu skall sanera när de privata ägarna inte klarar jobbet, vara en knäck i självförtroendet för de överpolitiserade tänkare som samtidigt vill dumpa bort statens delägande i Nordea till vilken privat investerare som helst. - Eftersom de läst i filosofiboken att vilken privat ägare som helst är bättre än staten på att driva seriös bankverksamhet."


Läs också Robert Sundberg i "Reinfeldt hal som en tvål"
, Göran Greider i "Den nyliberala trosvissheten är död" där han bland annat skriver:

"Vad är det vi bevittnar? I världsskala har finanskrisen på kort tid slagit sönder den nyliberala trosvisshet som i årtionden var norm i allt tänkande. Sverige har hittills klarat sig hyggligt, men den nyliberala rötan finns sannerligen också här - betänk att Den Store Utförsäljaren av statlig egendom, Mats Odell, gärna lånat kompetens från just Carnegie."


Samt Greider vidare i ledaren "Var inte rädd för ålderdomen", rapporten "Öppna jämförelser påverkar äldrevårdens kvalitet", Åsa Petersén om "Nu drabbar krisen dagis och äldrevården", Mona Sahlin, Sven-Erik Österberg och Peter Hultqvist om ”Hanteringen av a-kassa ett fiasko” och slutligen folkhögskolläraren och ekonomen Jan-Åke Blomqvist om "Finansmarknadens totala misslyckande".


Artiklarna finns också här.


Tillägg på kvällen: Helle Klein skriver om diakonerna i Visby stift som i ett upprop reagerar emot regeringens åtstramning av sjukförsäkringen i blogginlägget "Heja diakonerna!" Jag instämmer, bra att fler och fler reagerar!! Jag ansluter mig till hejaklacken!

Inga kommentarer: