måndag 17 november 2008

Another bailout...


Tillägg på kvällen: Gå in på Rädda den svenska modellen och skicka e-post till socialdemokratiska riksdagsledamöter.


Har egentligen inte tid att blogga, men här litet artikeltips och några citat ut dessa artiklar.


Först Göran Greiders ledare i fredags ”Argumenten för statligt ägande” där han bland annat skriver:

Vilka är de principiella skälen till att staten eller det offentliga äger saker och ting? Jag kan räkna upp flera:

1) Det ger långsiktighet; staten kan se bortom en rådande konjunktur.

2) Statligt ägande ger mer makt åt demokratin, dvs åt hela väljarkåren. På marknaden räknas din makt efter hur stora ekonomiska resurser du har men i demokratins sfär gäller en människa en röst. Om det offentliga äger mycket betyder det att även den fattigaste har ett visst inflytande över samhällsekonomin.
3) Statliga företag kan fungera som mönsterarbetsgivare och normsättare.
4) För stora samhällsområden är offentligt ägande viktigt för att kunna garantera en jämlik tillgång till de tjänster som verksamheterna erbjuder; det gäller skola, vård och omsorg.
5) När verkligt djupa ekonomiska kriser inträffar visar det sig alltid att en omfattande offentlig sektor bidrar till att stabilisera ekonomin. Staten kan gå med underskott i en lågkonjunktur, vilket ett privat företag inte kan.

Inte minst har finanskrisen visat hur centralt det är med långsiktiga ägare i systemet: När det kommer till kritan är det i alla fall bara staten som kan garantera att ekonomin fungerar. Och den garantin stavas skattepengar, vilket borde innebära att skattebetalarna får det inflytande över saker och ting som deras insats motsvarar."

Johan Ehrenberg skriver i ledaren ”Vems girighet skyddar Folksam?” om att spekulationsekonomin är idiotisk, de som stöder den gör det för att det gynnar dem själva. Han undrar om någon kan gissa vilka löner Folksams chefer till exempel INTE skulle ha om de inte deltog i finanskarusellen.


Se vidare Bengt Göransson om marknadsföring i kyrkan i artikeln Krassliga kroppar ska ge pengar till själavård, i vilken han skriver om en församling i Göteborg som nu ska starta vårdcentral och där vi kan läsa hans reflektioner över detta.


Läs också Maria-Pia Boëthius med mer mediekritik i ledaren ”Kasperdockan som blev terrorist” där hon skriver om att vara ”kapten över det egna badkaret”, dvs. att ledarsidorna i dagens meder är till för att legitimera tidningens ibland tveksamma journalistik

”… om vilken badkarskaptenerna samfällt tiger. Allt för att få fortsätta vara kaptener över åtminstone det egna badkaret.”

Samt Greider också om medietystnad apropå Socialistiskt forum i Stockholm i ledaren "Socialistiskt forum." Om bubblan av tystnad som omger vissa saker i samhället, om de också är intensiva och välbesökta...


Artiklarna finns också här.


Jag vill också påminna om George Montbiot som skrev om bilindustrins krav på finansiellt stöd från staten i ”The Other Bailout”!! Han inleder respektive avslutar sin artikel så här:

While all eyes were fixed on the banking bail-out, a bucketload of public money was quietly sloshed into the pockets of another undeserving cause. Last week, George Bush agreed to lend $25bn to US car manufacturers. It’s a soft loan, which will cost the government $7.5bn(1). Few people noticed; fewer fought it. The House of Representatives approved the measure by 370 votes to 58. The great corporate bail-out is spreading like the plague.

It has already crossed the Atlantic. Yesterday European car makers demanded that the EU hand them E40bn ($54bn) in cheap loans to match the US subsidy(2). Where will the public spending spree end?/.../

But subsidies are what governments pay when regulation doesn’t happen. If you don’t have the guts to force companies to do something, you must bribe them instead. It’s a fair guess that European car makers will still fail to meet their environmental targets, even if they get the money they’re demanding. The greenest thing governments could do is to allow these foot-dragging, planet-eating spongers to go under.”

Inga kommentarer: