lördag 15 november 2008

Hälsan och skolan, politik, unga människor, genuin respekt…

F.d. generaldirektören för Statens folkhälsoinstitut Gunnar Ågren i intervjun ”Barns hälsa säger mer än betygen” i Lärarnas tidning, där han säger att en skola som producerar friska barn ger också bra inlärning. Se hans blogg här.

Jag tyckte han sa så många bra saker så jag vill citera friskt ur denna intervju (hittar den inte på nätet - ännu!):
”Läraryrket har gått från ett friskyrke till ett riskyrke./…/

Som landstingsråd för folkhälsofrågor i Stockholm på 1990-talet såg Gunnar Ågren hur nedskärningarna i skolan försämrade lärarnas hälsa väsentligt. Idag är lärarna fortfarande en hårt pressad yrkesgrupp, bedömer han.


Många anser att skolan ska lösa en rad samhällsfrågor [med mindre och mindre resurser!!! Skolan ska lösa allt - och kan göra det ensam?]. Blir det ett för hårt tryck på lärarna?


’Läraryrket är inget avundsvärt jobb idag. Det finns en hiskelig massa människor som har åsikter om hur skolan ska se ut. Tyvärr finns en benägenhet att angripa problem med separata projekt – mot mobbning, droger och så vidare. Vi måste istället se helheten och synergieffekterna.

I en skola där eleverna trivs och har inflytande följer bra inlärning och där skapas också en bra drogförebyggande miljö.’
/…/


’Poängen med hälsobefrämjande arbete är just att det går hand i hand med bra pedagogiskt arbete. En lärare som är bra pedagog i ett ämne är den mest hälsosamma läraren för eleverna’”

Men hur definieras ’bra' pedagog? Vadär en bra pedagog? Att man lär ut bra? Eller vad? Vad är vår definition av en bra lärare? Har vi alla samma definition? Harvi alla samma behov från lärarna? Och vad handlar våra behov om?
”’…det är bra för hälsan att ha något att säga till om, att ha inflytande över sin dagliga arbetssituation – hur man lägger upp sitt jobb. Samtidigt är det viktigt med klara och entydiga strukturer. Det handlar också mycket om goda levnadsvanor. Mer och mer data tyder på att fysisk aktivitet påverkar den psykiska hälsan.”

Och detta gäller både barn och vuxna: att ha något att säga till om, ha inflytande över sin situation och möjlighet att påverka den.

Och vilka har några egentliga visioner för vad slags samhälle, skola, ja, arbetsplatser över huvudtaget osv. vi vill skapa? Se nedan om artikel av Hanna Hallin, politik och att locka unga...

Och vad är hönan och ägget till om man ägnar sig åt fysisk aktivitet? Ju tryggare och mer socialt väletablerad man är desto mer ork och energi har man för hälsobefrämjande åtgärder, som att till exempel ägna sig åt fysisk aktivitet?

Göran Greider skrev faktisk en ledare igår om detta, "Med guppande mage"! Att detta ytterst är en klassfråga. Den som har större makt över sitt liv har större chanser och möjligheter att slippa övervikt till exempel. Man lägger dock ansvaret på enskild individ, och naturligtvis har vi var och en ansvar för oss själv, men ännu mer är detta ett politiskt problem. Hur samhälle, arbete såväl som fritid ska organiseras, så att vi och våra kroppar mår bra, psykiskt och fysiskt. Se "Ett hjärta RÖTT" idag om just hälsa och klasskillnader!

Alla ska och måsten kan också orsaka stress!

Ågren om den största utmaningen för lärare idag:
"’Den ökande psykiska ohälsan bland eleverna och den press som väldigt många barn känner.

Problemet är vad som händer när eleverna slutar skolan
./…/


Idag räcker det inte att eleverna jobbar väldigt mycket, de känner ändå en osäkerhet inför framtiden. Det skapar en alldeles för stor konkurrens i skolan. Jag är övertygad om att det är den viktigaste orsaken till den ökande psykiska ohälsan bland barn och ungdomar.


Vad tycker du om betygsliknande omdömen från årskurs ett?


’Jag är väldigt tveksam. Det finns ingen evidens för att de skulle förbättra skolan, däremot kan jag se en rad potentiella negativa effekter, såsom ökad stress. De bidrar förmodligen till att på ett tidigare stadium demoralisera vissa elever så att de inte upplever skolan som meningsfull.’”

Vad bra sagt! Nej, vet vår nuvarande regering vad de sysslar med??

Se också vad som står på Folkhälsoinstitutets hemsida om evidens.

Vi borde diskutera helt andra lösningar på problem i skolan! Och kanske framförallt enas i visioner för det samhälle vi vill skapa, dvs. skapa en framtidstro hos våra unga – och ALLA medborgare!? Återigen se artikeln nedan av Hanna Hallin!

Ågren om den traditionella så kallade ANT-undervisningen i skolan, om den minskar risken för missbruk och hur skolan eventuellt skulle kunna jobba istället:
”’Vi har sett att enbart kunskapsspridning inte påverka elevernas drickande. Saklig information kan ni värsta fall leda till att eleverna vill prova på. Detta får inte tas som ett argument för att avstå från information [dock] – den är viktig som grund. Men det har visat sig att om skola är välstrukturerad, om den ingriper mot skolk, om den har ett accepterat regelsystem [som alla involverade har godkänt och accepterat och anser är okej, dvs. som barn, ungdomar och vuxna accepterat], en genomtänkt [genomtänkt, ja!!] policy vad gäller alkohol och ett nära samarbete med föräldrarna – då minskar även risken för att eleverna dricker alkohol och använder droger. De känner sig mindre frestade att bryta mot regler om de trivs i den miljö de befinner sig i.”

Gäller alla människor, barn som vuxna!?

Ågren om något som tydligen kallas ”Skolan förebygger” som lyfter fram metoden ”socialt och emotionellt lärande”, vad detta är:
”’Det handla om praktisk psykologi, att se andra människors reaktioner och lära sig att uttrycka känslor på ett mer nyanserat sätt.”

Borde många av oss lära oss... Och hur "lär" man egentligen ett barn, en ungdom att göra detta? När lägger man grunderna till detta?

Det viktigaste Ågren anser sig ha åstadkommit inom skolområdet under sin tid på Folkhälsoinstitutet:
’”Vi har gjort en stor insats inom föräldrastöd. Det har nästan gjorts en revolution vad gäller program riktade mot föräldrar. Föräldrarna är den viktigaste kraften för ungdomars hälsa även om vissa kapitulerar och säger att kamrater och lärare är viktigare.’”

Ja, kan det användas som alibi av föräldrar?? Ganska ironiskt! Något jag hört av kanske framförallt kolleger med barn… Ett sätt att avsäga sig sitt ansvar? Så det är skönt när folk vågar säga att föräldrar är den viktigaste kraften...

Men detta betyder inte att inte skolan och andra instanser som har med barn och ungdomar att göra inte OCKSÅ har ett ansvar. Här handlar det inte om ett antingen/eller!?

Ågren vidare i detta ämne:
”’Det går inte att ha olika normsystem i hemmet och i skolan. Om föräldrarna har en falsk föreställning om att de ska mildra barnens alkoholvanor genom att bjuda på alkohol, spelar det ingen roll om skolan sedan säger att eleverna ska vänta tills de blir 18 år. Skolan och föräldrarna måste ha en gemensam policy.’”

Se också Evin Rubars TV-film ”Rör inte min sup” om alkoholvanorna i Sverige!! Att det verkar som om små barn ser drickande som ett uttryck för att man är vuxen?
”[Rubar] kom på idén till söndagens reportage när hon var på en sushirestaurang i Stockholm.

- En flicka i sju-åttaårsåldern var där i sällskap med en man i 40-årsåldern. Hon drack Fanta till maten och han drack vin, två glas. Men flickan ville att han också skulle dricka läsk, och när han beställde en whisky efter maten bad hon servitören att blanda ut whiskyn. Mannen var inte alls full; det var flickans reaktion som gav mig idén till reportaget.”

Och TV-filmen ”Förgrymmade ungar” om gamla uppfostringsmetoder som är på väg tillbaka i Sverige - och världen. Ja, det var det där med Nannyprogram… Jag klarar inte av att ens titta på dem... Avskyr dem innerligt och från djupt i hjärtat!

Och slutligen om att underskatta unga människor samt om att vinna röster på att ena och inte söndra och härska, apropå amerikanska valet och att röstdeltagandet var högre än det brukar (framförallt bland unga människor?), se ETC-artikeln ”Obamas seger en läxa för svenska politiker”!!

Där Hanna Hallin, ordförande för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) skriver om
vikten av att bli sedd som människa och medborgare oavsett bakgrund, resurser eller ålder. Att räknas som någon som kan göra skillnad och som förtjänar ett förtroende.

Den som kan engagera människor på deras egna villkor, på deras egna arenor och med deras egna idéer, kommer sannolikt att bli deras nya kandidat. Ja, att visa (äkta) respekt!!??

Denna förändring kan även ske i Sverige och är en uppmaning till svenska politiker.

Inga kommentarer: