fredag 13 juni 2008

Paranoia och journalistiskt lågvattenmärke…

[Uppdaterad 14 och 15 juni i slutet]. Jag blir så trött över det som sker, så jag orkar inte mer än att citera. Göran Greider skriver i ledare idag om ”Sanningen äntligen upp till ytan”:

”Jag minns åttiotalets första år. Jag var litet över tjugo år och kände med hela min varelse att samhället, i Sverige och i världen, nu plötsligt kanade iväg mot ett betydligt bistrare klimat. I USA hade Ronald Reagan väckt till liv kalla krigets retorik och i Stor- Britannien satt Margret Thatcher vid makten. Nykonservatism och nyliberalism gick hand i hand och man får i själva verket gå tillbaka till trettiotalet för att finna en högervåg som varit lika stark.

I Sverige gick den sovjetiska u-båten U-137 på grund. Inom loppet av något år skulle jakten på de – senare aldrig funna - sovjetiska u- båtarna komma att skapa något som liknade masshysteri i Sverige. I Stockholms skärgärd siktades periskop, grodmän och ubåtar var och varannan dag. De som fann det märkligt att U-137 i ytläge och med påslagna motorer seglade in på svenskt vatten avfärdades som naiva. Jakten på ubåtar i Hårsfjärden i oktober 1982 framstår i efterhand som en av de händelser som på djupet förändrade svensk politik. En politiker som Carl Bildt byggde i princip hela sin kometkarriär på detta ubåtshot, en svensk s-minister fick avgå, kallakrigsretoriken återvände med full kraft och alltsammans bidrog i slutändan till att idén om en generös och generell välfärdsstat försvagades – den påminde ju enligt högern om de järngrå diktaturerna i öst, det Ondskans imperium som Reagan talade om innefattade också saker som höga skatter och stor offentlig sektor. Ubåtshysterin gav högern tolkningsföreträde i en rad viktiga frågor. /…/ I måndags krävde Mathias Mossberg, som varit huvudsekreterare i två ubåtsutredningar, i en artikel i Svenska Dagbladet att all sekretess kring ubåtsfrågan nu måste släppas. Han hävdar att det redan före Hårsfjärden fanns uppgifter som pekade på att det var Nato-ubåtar det rörde sig om men att dessa hemligstämplades av försvarsmakten. I sin artikel i Svenska Dagbladet skriver Mossberg bland annat: 'I försvarsmaktens digra material i ubåtsfrågan finns rapporter med tydliga indikationer om nationalitet, som inte pekar österut. Men sådana rapporter försågs med rejäla hemligstämplar.' I onsdags kväll sändes så det Uppdrag Granskning i SvT där det pinsamma slutet på hela denna kallakrigshysteri kanske skymtar. Reportern Lars Borgnäs redogjorde för dokument som kommit bort och att det alltid var sådana dokument som pekar på att det var Nato- ubåtar som hade särskilt svårt att nå utanför försvarsmakten. /…/

Det hade onekligen varit intressant att få ta del av utrikesminister Carl Bildts syn på saken, men han vägrade ställa upp på intervju. Hans departement hade också enbart lämnat ut dokument där känsliga uppgifter saknades. Borgnäs, som dock hade andra källor, visste exakt vad som mörkades i pappren från UD: Varje antydan om att ubåtskränkningarna kom från väst. Så känsligt är detta. Allt talar för att svenska folket under årtionden har förts bakom ljuset – av försvarsmakten och av otaliga kallakrigsromantiker. Denna ubåtsfråga var en viktig bidragande faktor till att hela samhällsklimatet kunde ställas om i mer i mer konservativ riktning, ja den gav svenska folket ett slags chockterapi, för att tala med Naomi Klein./…/ Ubåtshotet och all den hysteri det gav upphov till formade kommande årtiondens politik, på alla plan och på en rad områden, från säkerhetspolitiken till välfärdspolitiken. Att allt material en gång för alla släpps fritt för forskning och granskning är det minsta man kan begära. Svenska folket har förts bakom ljuset i årtionden och det är högern som tjänat på det.”

Läs också Robert Björkenwall om medierapporteringen i ledaren LO-kongress utan spår i medierna”:

”För inte så länge sedan hade varje större nyhetsredaktion minst en arbetsmarknadsreporter som bevakade fackföreningsrörelsen, avtalsrörelser och arbetsmarknaden. Så icke längre.

Numera finns bara ett fåtal av dessa kvar. I gengäld har de så kallade ekonomijournalisterna växt upp som svampar ur jorden. Nyhetsredaktionernas fokus är nu inte arbetsmarknaden utan på privatekonomi.

Perspektivet har förskjutits: från kollektivet löntagarna till individen löntagaren. Den enskilde, men alls inte oberoende, individen har blivit viktigare än vad ett samlat kollektiv tycker, när olika spelregler ska formas./…/

Möjligen är detta en återspegling av att också LO betraktas som särintresse av stora delar av det övriga samhället. Därutöver gäller också att när LO och fackföreningsrörelsen inte märks och inte vill, kan eller våga driva på så faller också det socialdemokratiska partiet mer åt höger. /…/

…svenskarna får ytterst hjälpligt veta exempelvis att LO-ledningen blev överkörda i nivån på a-kasseersättning (ska nu bli 90% på sikt), att arbetarrörelsen är oense om tidsgränsen (bortre parentesen) i a-kassan och att LO-kongressens ombud inte riktigt litar på att Laval-domens konsekvenser blir undanröjda med mindre än att man sätter ett tuffare tryck på regering och riksdag samt även på LO-ledningen. Eller att LO nu åter vill visa att man är en kamporganisation.

Möjligen återvänder journalisterna dock om och när insikten på nytt sprider sig att LO och dess förbund vill vara en kamporganisation och en maktfaktor att räkna med i beslutsfattar-Sverige. Det kanske kommer på nästa LO-kongress om fyra år?

2008 års LO-kongress går till historien som ett lågvattenmärke ur journalistisk rapporteringssynpunkt.”

Läs också om ruling classes paranoia och tidgare inlägg under etiketten George Bush.

Uppdatering 14 juni: Läs Johan Ehrenberg i ledaren "Vad är modernt?" om retorik och om att "modernisera" och "modernisera"... Om vad som är "modernt" och "omodernt."

Och läs Ulla Lindqist LO:s vice ordförande om att "Ny sjukpolitik skapar otrygghet". Om att den borgerliga regeringen på kort tid skapat en ny klasspolitik (apropå det där att modernisera!)
och nu startar en ren hetsjakt på sjuka. Nu citerar jag igen:
"Att betala skatt handlar lika mycket om att bidra som det handlar om att få: Föräldraförsäkring, barnbidrag, förskola, skola, universitetsutbildning, sjukvård, högkostnadsskydd, kollektivtrafik och bibliotek är exempel på 'skatteåterbäring' som alla får del av via skattsedeln.Välfärden går ut på att omfördela såväl resurser som risker för att garantera alla trygghet. Välfärden omfördelar dels mellan grupper i samhället och dels över individers livstid.

På kort tid har den borgerliga regeringen format en klasspolitik som borde tillhöra en svunnen tid. Regeringen serverar en kravfylld politik med skrämmande konsekvenser.

LO-förbundens medlemmar – kvinnor och ungdomar – förlorar till medelålders väletablerade män som redan har det ganska bra. Det är en mager politik!

Speciellt mager är regeringens politik när det handlar om att räcka ut en hand till sjuka och arbetslösa. Välfärd handlar bland annat om rätten att ha ett arbete och rätten att få stöd för att komma tillbaka till ett arbete efter arbetslöshet, olycka och sjukdom.

Nu startar regeringen en ren hetsjakt på sjuka. Regeringen erbjuder nämligen en så kallad rehabiliteringskedja men det handlar snarare om en utsorteringskedja. Utgångspunkten är att den som är sjuk också är lat."
Och läs också insändaren "Extrem civil lydnad" från en som tror på demokrati. Läs den!!! Skribenten skriver uttryckligen att han önskar att detta sprids till så många som möjligt! Stefan Sundström (om honom i wikipedia här) hade skrivit något jättbra i artikeln "Chock! Skandal! Panik! - Stefan Sundström om vad du inte får säga i TV."
"För så är det nämligen i dessa yttersta dagar att inkomster mörkas, och folk gråter och slåss i TV och hatbloggar varandra och står på youtube med brallorna nere, men fråga om inkomster och folk tittar rakt t i luften eller slår sej för öronen och säjer: Nu hör jag inte riiiktigt vad du säääjer.

Så ska du göra skandal i TV ska du börja prata om vad du har i gage för att vara med./.../

Och jag tror att det är skitviktigt att visa känslor och gråta och allt detta, men det är livsfarligt att ringa Expessen om man behöver nån att tala med. För till och med tårar är numera en vara."
:-) Medan somligt annat "mörkas", skrivs eller pratas det inte om... Som bland annat hur risigt alliansen ligger till i den ena opinionsmätningen efter den andra... Detta är inte förtjänt några braskande rubriker? Eller säljer man inga lösnummer på detta? Eller vad?

Läs också Ulf Lundén i
"Dagdrömmar och hårt bröd":

"Vårt behov av verklighetsflykt verkar vara oändligt. Överallt grasserar dagdrömmen. Det är den bärande takbjälken i varje annons och reklamfilm. Förr fanns förhoppningar om ett såväl jordiskt som himmelskt paradis. Nu återstår bara det egna jaget, det lilla hemmet, familjen och semesteräventyret."

samt "Nyrik och rivsugen! - Kulturminneslagen. Den struntar finansmannen Jonas Wahlström i. " Läs mer om denne Jonas Wahlström här.


Och vad bra att irländarna röstade nej till EU-fördraget! Apropå detta läs Göran Greider i ledaren "Ha!" idag! Han skriver om maktens arrogans och självgodhet. När jag hörde detta om irländarnas nej till EU-fördraget på TV-4 nyheterna igårkväll skickade jag ett snabbt och spontant och jätteglatt sms till en vän i Dublin, som svarade:
"Yes! Beware when ALL politicians AGREE!"
DD-artiklarna finns också här, om länkarna ovan inte fungerar senare.

Är det inte också ett problem med våra politiker, att så många av dem inte sysslat med något annat än att vara politiker (och det gäller politiker i de flesta svenska riksdagspartier)? De svävar i sfärer ovanför vanligt folk? Och inte minst ovanför gräsrötterna? Gräsrötterna vilka är i stort sett alla skikt under det absoluta toppskiktet???

Uppdatering 15 juni: Läs Maj Wechselman om vad hennes "avslöjanden" om ubåtarna innebar - för henne...

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hamnade här av en slump från en länk från ETC men mycket matnyttigt står här! Jättebra blog!! Om man klickar på länk från en artikel som inte är helt politiskt korrekt i dagens Sverige hamnar man 99 ggr av 100 i en blog skriven av en nybakad Tímbro-pojk som spyr sin galla över kommunisten som skrivit artikeln. Det börjar bli ensidigt nu och det är dags att de som har alternativa ideer gentemot de styrande i landet måste börja vädra sina åsikter överallt! Det är snudd på krigsläge!

k sa...

Jo, det har betytt oerhört mycket att upptäcka att det är andra som reagerar på saker! Och reagerar starkt!

Egentligen har jag ganska begränsad tid att skriva/blogga, även om det kanske inte ser så ut. Men bloggandet har beytt en massa för mig själv - att få ut saker...

Vad roligt om det jag bloggar om kan betyda något för andra också!

Klas sa...

Varför spyr man så mycket på Sveriges mångåriga "smusslande" med USA och NATO.

Det är väl mer eller mindre en officiell hemlighet att vi var en av Nato's frontlinjeutposter mot Sovjet ?

Problemet var ju att det aldrig fick yttras för öppet eftersom vår diplomatiska status av neutralt land då kraftigt hade kunnat ifrågasättas. Jag tror ju inte på ett ögonblick på att sovjet såg oss som helt neutrala. Samtidigt litade säkert inte Nato på oss heller 100% - men det är ju en del av det Neutralitetspolitikiska spelet - att trampa de olika parterna så lite på tårna som möjligt - en svår balansgång.

De/Ni som hävdar att det var Natoubåtar i svenska vatten - gott så.
Men då uppstår en hel del nya frågor:
1. Vad gjorde dom där om vi var en halvallierad redan ?
2. Om dom ville spana på vår kust, varför ansökte dom inte i hemlighet om tillstånd så att dom slapp bli sjunkbombade.
3. Okm svenska försvarsmakten hade haft minsta lilla antydan om att det var västubåtar - varför gick dom in med vapen - en sänkt tysk ubåt tex hade ju blivit en rejäl skandal och skadat sveriges "neutralitet" - och samarbete med väst för lång tid ?!!

På 2an kanske man kan tänka sig att det var ett spel iof. Våra västvänner ville själva testa beredskapen och inspektera vår kust, men för att det inte skulle bli en hotande situation med Sovjet så såg försvaret till att sjunkbomba lite här och där på fel ställen - och säga att det var ryska ubåtar ?

Men oavsett vilket så torde säkerhetspolitiken idasg vara så annorlunda att man bored kunna släppa på dokumentationen ?
Där håller jag helt med.

/K