tisdag 3 juni 2008

Demokrati, snedvriden konkurrens, rättssäkerhet och så kallad valfrihet…

[Uppdaterad 5 juni i slutet]. Ansvariga för arbetsmiljöfrågor på LO distriktet i Dalarna och Gävleborg skriver i artikeln ”Nu måste vi reagera” (ja, detta är inte en dag för tidigt! Varför har det inte skrivits och upplysts mer om detta i media tidigare och upprört?) om förslaget till ny sjukförsäkring, de avslutar sin debattartikel så här:

Vi kräver en trygg och rättssäker sjukförsäkring. Regeringens förslag som man går till beslut om den 4 juni uppfyller inte ett enda av dessa krav.

Vi kräver att riksdagen säger nej till regeringens hetsjakt på den som är sjuk.

I DD står det i artikeln ”Vill spara pengar och öka valfrihet” att Brigitta Sacrédéus (kd) menar att det finns för litet valfrihet i landstinget i Dalarna. Och betonar att om en ersättning följer patienten till den vårdcentral han eller hon väljer kan den vårdenhet som får många patienter anställa fler läkare och annan personal. Man vill ha en patientpeng som ska följa patienten.

Kan man både spara pengar och öka valfriheten samtidigt eller hur länge som helst?

Och apropå skolan så pratar Lärarförbundets ordförande i Falun i artikeln ”Vi måste berätta om kvalitetsförsämringarna” om snedvriden konkurrens.

”Det ställs också orimliga krav på den kommunala gymnasieskolan /…/

Den får hela tiden fler och fler uppdrag men inga fler resurser. De ska ordna med nya utbildningar för elever med invandrarbakgrund, hjälpa och stödja elever som inte kommer in på utbildningar, utveckla elevvården för att minska antalet elever som mår dåligt. Dessa krav ställs inte på friskolegymnasierna, vilket ger en snedvriden konkurrens.”

Läs också artikeln ”Fattiga förblir ofta fattiga.”

Jag får inte heller ihop detta med försämrade socialförsäkringar med Fredrik Federley och hans salladsbar som visst gick i konkurs. I artikeln ”Springnota för antifacklig sallad” i Dagens Arena står det:

”Federley säger sig gärna vilja, men inte kunna, betala notan för sitt misslyckande som istället skickas till företag som grönsaksleverantören Herzman och kaffegrossisten Monteriva.

Federley säger:
’Jag har god lön, men jag är ensamstående i innerstaden i Stockholm så det finns inte de resurserna.’”

Vad, slipper han stå för kostnaderna? Medan arbetslösa m.fl. måste sälja bil och bostad för att försörja sig och inte ligga samhället till last och också sjukförsäkringen drastiskt försämras??? Kan någon förklara logiken i detta för mig? Och hur Federley m.fl. kan undvika att se några paralleller här alls? Men det är skillnad på folk och folk?

Se också ETC-artikeln ”Finland ingen framgångssaga” om vad nyliberalismen har medfört i Finland. Där står t.ex.:

”Patomäki, som är professor vid Helsingfors universitet, anser att Finland sedan slutet av 1980-talet har utvecklats helt efter den nyliberala ideologins patentlösningar. Politiska alternativ har lyst med sin frånvaro och inget organiserat motstånd har förekommit.

– Alla politiska partier har deltagit i genomförandet av dessa reformer, som enligt den ekonomiska teorin anses vara nödvändiga – avregleringar av marknader, privatiseringar, bolagiseringar, nedskärningar i den sociala tryggheten och skattesänkningar till kapitalets och höginkomsttagarnas fördel.

Enligt Patomäki är nyliberalismen inte enbart en ekonomisk teori, utan en totalitär ideologi vars mål är att omvandla samhället i grunden. Nyliberalismens främsta mål är att avskaffa de sociala rättigheter medborgarna uppnått genom årtionden av kamp och återinföra marknadernas makt på områden där välfärdsstatens ideal har fått styra. ’För nyliberalismens anhängare innebär framsteg inte sociala reformer och ökad demokrati, utan öppnande av marknader’, skriver Patomäki i sin bok./…/

Enligt honom påbörjades nedmonteringen av välfärdsstaten i Finland under den djupa ekonomiska krisen i början av 1990-talet.
Krisen öppnade nya möjligheter att försämra sociala förmåner och skära ner personalstyrkan i den offentliga sektorn på ett sätt som skulle ha varit helt otänkbart under normala omständigheter [en form av den chockterapi Melanie Klein pratar om!]./…/

Ytterst få politiker har förstått, att det bakom de enstaka beslut ligger ett helt system av idéer. Finlands politiker har saknat förmågan att överblicka helheten, säger Patomäki [och det verkar inte bara Finlands politiker sakna förmåga - och vilja - att göra!]./…/

...illusion att tro att en ökad köpkraft för samhällsgrupper som redan tidigare hade höga inkomster leder till en god utveckling för hela samhället, konstaterar Patomäki./…/

Andra har tvingats till allt längre arbetsdagar för att klara sig. För många har arbetet blivit en mycket större belastning än tidigare. Större delen av tiden går åt till att försöka komma vidare i karriären och den tid som blir över går till obligatorisk konsumtion./…/

Sannolikt fortsätter och fördjupas de nyliberala reformerna vilket leder till att Finland blir mindre jämlikt, mindre demokratiskt och i många avseenden mindre intressant./…/

Det vore både önskvärt och möjligt att avbryta denna nyliberala process och försöka skapa förutsättningar för jämlikhetsreformer och en förstärkning av demokratin”

Se också ”LO måste tillbaka till rötterna” där Ulf Lundén bl.a. skriver:

”Den groteska ytliga tidsandan har slagit till på nytt [LO-loggan har visst vunnit pris!!!!]. /…/

Den nödvändiga jämvikten mellan arbete och kapital är på väg bort./…/

LO måste lära sig läxan på nytt och gå tillbaka till rötterna./…/

Det behövs en konkret och vardaglig vänsterpolitik som ställer krav om ett demokratiserat arbetsliv, som motvikt till städhjälp, hemmafrubidrag, F-skattsedlar och dyra privatiseringar.

Det handlar även om en aktiv kulturkamp. Den borgerliga kulturpolitiken vill befästa bilden av en konsumtionskultur framför ett aktiv eget kulturskapande och en vision om att människor kan växa tillsammans. Kultur kan inte mätas i försäljnings- och besökstal. Den kan inte ens bära sig själv. Därför behöver vi en betydligt mer aktiv statlig kulturpolitik som gynnar hela landets olika kulturyttringar.”

DD-artiklarna finns också samlade här tillsammans med länkar till DD.

PS. Glatt (??), fullständigt empatilöst och med total avsaknad av känslighet klampar högerpolitikerna på!! Fullständigt omedvetna om groende missnöje och ifrågasättande av deras politik? För det är ju "bara" småfolket, gräsrötterna som reagerar och med dem har de ingen som helst kontakt (och förresten verkar småfolk och gräsrötter också i häpnadsväckande grad försvara den orättfärdiga politik som bedrivs av vår bedrövliga regering)? Inte ens politiker som Lennart och Birgitta Sacrédéus i Mora verkar ha gräsrotskontakt, i och för sig kanske inte så konstigt sett till de åsikter de har torgfört (eller verkar och umgås bara i kyrkliga kretsar, frireligiösa med de kanske ofta unkna värderingar som finns där bland vissa, säger jag som har kyrkomusikerutbildning* och som extraknäckat en massa i kyrkan, Svenska kyrkan dock, men kyrkan är omvittnat ingen bra arbetsplats!!)? Fast jag har ju inte mycket till övers för kristdemokrater och deras moralistiska, skenheliga, hycklande politik. Och det är ganska trist att Christina Doctare "konverterade" till Kd!

De har gripits av någon slags storhetsvansinne, megalomani, en oerhörd maktberusning, där (all?) självkritik har försvunnit och försvunnit totalt utom synhåll?? Glatt reformerar de Sverige totalt och anser att de har mandat för det (om de alls funderar över vilket mandat de styr efter. Nej, jag undrar om de helt har tappat kontakten med verkligheten).

PPS. Jag skulle också önska att det var betydligt mer stake i oppositionspolitikerna! Att de reagerade mer och mycket mer kraftfullt! Samt kom med visioner för samhället och framtiden! Men de är också så hjärntvättade med den nyliberala ideologin? Skrämmande! Fortsätter de så kommer jag nog att rösta ÄNNU mer åt vänster än jag gjort tidigare...


* Det är också oerhört pinsamt med högerpolitikern Kristina Axén Olin i Stockholm, som är utbildad musikpedagog om jag förstått saken rätt!! Pinsamt och faktiskt "skämmigt" att vi tillhör "samma skrå" så att säga... Se för övrigt Johanna Graf om att vara "Utsatt och utsatt..."

Tillägg 5 juni: se Josefin Brinks (v) och LiseLottes Olssons (v) debattinlägg på SVT:s webb i "Kristdemokraterna vill ha hemmafrun tillbaka."

Inga kommentarer: