söndag 24 januari 2010

The Spirit Level: varför större jämlikhet gör samhällen starkare…Läs mer här. I första stycket kan man läsa (i min översättning):

Över de senaste decennierna har ökande ojämlikhet gjort det amerikanska samhället mer sårbart.

Samtidigt som inkomstskillnaderna har växt så har social rörlighet minskat och enorma gap i välstånd har visat sig ha en djupgående effekt på en mängd sociala och politiska frågor; från sjukvård och våld till klimatförändringar och effektivt ledande.”

Knappast något att kopiera.

Inga kommentarer: