onsdag 9 december 2009

Om den nya hårdheten och stort empatiunderskott...

klicka på bilderna för att göra dem större.


Läs Robert Sundberg i ”Skrämmande ökade klyftor”:

"Jo, både socialdemokratin (åtta år med stöd av V och MP) och borgerliga partier har bedrivit en mer högerliggande politik. De förra under hårt tryck från mäktiga intressen, dels näringsliv och borgerligt dominerad opinionsbildning i medierna, dels en internationell trend med stärkt ställning för kapitalintressen vars värderingar är högerliggande.

De senare har lämnat mitten och sökt sig högerut, om än inte i sin retorik./.../

Vikten av att värna de svaga hörs knappt alls från det partiet, där krav på sänkt skatt för de med höga löner som betalar värnskatt nu är framträdande profilfråga. Det skulle öka de disponibla inkomsterna i de välavlönades favör än mer./.../

Utvecklingen med ökade inkomstklyftor är dock inte ödesbestämd, utan kan påverkas. Att så inte sker är det mest skrämmande.”

Och Göran Greider i ”Den nya hårdheten”:

Inkomstklyftorna har - som Robert Sundberg skriver om i dagens huvudledare - ökat kraftigt på senare år. Så är det i de flesta länder. Vad sker med samhällen där klyftorna ökar? De blir just hårdare. Status- och prestigejakten ökar./…/

Ökad ojämlikhet intensifierar statushetsen i samhället. Det är också tesen i en ganska fantastisk studie som i våras kom från några brittiska forskare. Den heter The Spirit Level och där visar forskarna att de länder som har den högsta ojämlikheten i inkomster också drabbas av flest sociala problem. Mer jämlika samhällen har till och med lättare att ta itu med klimat- och miljöfrågor.

Det är ju det här som de rödgröna, i synnerhet socialdemokratin, ska gå till val på: Bekämpa ojämlikheten! Bekämpa den nya hårdheten!

Ja, man kan rentav gå till val på löftet att förvandla byråkratier som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen från de närmast folkilskna organisationer de är idag till verksamheter som står i folkets tjänst.”

Samt ”Syndaren vaknar sent” och ”Den skarvande ministern. Husmark Pehrsson (M) försker smita undan sitt försäkringsfiasko.”Inga kommentarer: