onsdag 30 december 2009

Från egennyttig konsumism till ett vänligare, mer hållbart samhälle...

[Uppdaterad 31 december och 1 januari med fler länkar, se slutet av postningen]. I förordet till den amerikanska utgåvan av ”The Spirit Level – Why Greater Equality Makes Societies Stronger” skriver Robert B. Reich i min amatöröversättning:

“De flesta amerikanska familjer har det sämre ställt idag än de hade det för tre årtionden sedan. Den stora recessionen 2008-2009 förstörde värdet av deras hem, underminerade deras besparingar och lämnade dem alltför ofta utan jobb. Men även före den stora recessionen började så hade de flesta amerikaner tjänat litet på den ekonomiska expansionen som började nästan tre decennier innan. Oaktat den stora recessionen, så är den amerikanska ekonomin mycket bättre än 1980. Men var har allt välstånd gått? [Jo,] Till största delen till allra översta toppen. Senaste data visar att 2007 så fick den högsta procenten av inkomsttagarna 23 % av nationens totala inkomst – de tredubblade nästan sin 8 procentiga andel från 1980 [och runt 1980 kom Ronald Reagan och Margaret Thatcher till makten, med sin radikala omsvängning, som socialdemokratin runt om i Europa och även i Sverige hakade på, se om 'den tredje vägens politik'].

Den snabba trenden mot [ökande] ojämlikhet i USA markerar en betydande omsvängning från rörelsen mot jämlikhet i inkomst som började i början av nittonhundratalet och kulminerade i mitten av det århundradet.”

Och vad sker i sådana samhällen? Jo, det är vad boken "The Spirit Level" handlar om, nämligen de leder till dålig hälsa (USA:s sjukvårdssystem är ett av världens dyraste), våld, avsaknad av samhällsliv, tonårsgraviditeter, mental sjukdom.

De menar att mer ojämlika samhällen är dåliga för alla som lever i dem - de rika och medelklassen lika väl som de fattiga. Wilkinson och Pickett vill att den politiska utsiktspunkten skiftar från egennyttig konsumism till ett vänligare, mer hållbart samhälle.

Se Reich blogg här.


Jag skulle vilja blogga mer om denna bok när jag får tid. Är fortfarande i USA.

Maria-Pia Boëthius avslutar sin ledare ”Ett otroligt äventyr” med:

”Och i Sverige bör vi försöka återerövra platsen som världens mest jämställda land. Under alliansregeringen har vi dalat till fjärde plats!”
Läs också Ali Esbati i debattartikeln ”OO-talet var en tid av islamofobi, tortyr och högerpopulism”, samt bloggen ”Det progressiva USA” i ”2010, det jäser som aldrig förr bland USA:s gräsrötter” som skriver att det amerikanska folket saknar den politiska viljan att lösa sina växande problem och att 2010 lovar att bli ett mycket dramatiskt år. Och se också Johan Ehrenberg i ledaren "En halvgod jul."

Tillägg 31 december: se Ett hjärta RÖTT i ”Inga fler skitår.”

Tillägg 1 januari: läs också Erik Berg i ”Tiotalet.”

Inga kommentarer: