onsdag 21 maj 2008

Demokrati och familjepolitik…

bilder från wikipedia, här och här.

[Uppdaterad 23 maj i slutet]. Göran Greider skrev idag i ledaren ”Nej till mer domarmakt!” om att miljöpartiet tillsammans med Alliansen vill ge svenska folket en ny grundlag som Greider menar är sämre än den gamla. Han skriver:

”Sedan några år tillbaka arbetar en grundlagsutredning som hållit seminarier – jag har själv hållit i ett – och försökt få igång en diskussion om grundlagsfrågor. Men det har visat sig att människor i gemen är föga intresserade av frågan – vilket då från högerhåll ofta tolkats som att Sverige saknar en kontinental tradition av att dryfta demokratifrågor på djupet.

Men ointresset har en annan förklaring: Fortfarande verkar nämligen de flesta medborgare anse att det är folket som i demokratiska val ska ha den avgörande makten över samhällets färdriktning, inte jurister som sitter i en sk. författningsdomstol och har sista ordet över vad politikerna vill driva igenom.

Vurmen för konstitutionella förändringar kommer från höger.


Från högerns tankesmedjor har man i många år nu givit ut en strid ström av böcker som förespråkar just en författningsdomstol. Det är ett led i marknadsföringen av den antipolitiska agenda som säger att politiker ska ges mindre makt och marknaden samt olika experter, främst jurister, mer makt [förteckning över tankesmedor]./…/


Borde det inte räcka med en blick på hur EG-domstolen fungerar för att se hur problematiskt det är med höga jurister som får mer att säga till om än folkvalda? [om EG-domstolen se också här].

En blick över Atlanten mot USA och dess Högsta Domstol kan också rekommenderas. I det amerikanska systemet fungerar författningen som en reell grimma på folkmakten; beslut som tas i kongress och senat har ofta förkastats av Högsta domstolen. Domarkåren är i huvudsak kläckt i de översta samhällsklasserna, så har det varit i alla tider och praktiskt taget överallt i världen, och mer domarmakt gör ett samhälle mer konservativt./…/


Frampå eftermiddagen la sig ändå min ilska över detta miljöparti som i många avseenden seglar med den borgerliga antipolitiken. Men det berodde inte på miljöpartiet, utan på att statsminister Reinfeldt tydligt markerade att det inte kan bli någon ny grundlag så länge inte de stora partierna är någorlunda överens. En grundlag sätter de grundläggande spelreglerna, både för vänster och höger, och måste hålla över lång tid och det inser Reinfeldt.”
Se också Sofie Wiklund i ledaren En modern och barnvänlig familjepolitik” om vårdnadsbidraget och att socialdemokraterna sätter sig, med all rätt, på tvären.

Hon håller med om, vilket ju är sant och riktigt, att det är viktigt att fler föräldrar tar sig tid för sina barn. Däremot är ett vårdnadsbidrag fel väg att gå, eftersom det medför flera problem.

För det första är det flest kvinnor som stannar hemma med barnen. Det gör att de får svårt att komma tillbaka på arbetsmarknaden, och det i sin tur gör att lönerna inte höjs i kvinnodominerade yrken. Hon skriver:

”Många föräldrar som vill vara hemma med sina barn har helt enkelt inte råd, trots ett vårdnadsbidrag.

Därför är det bra att socialdemokraterna jobbat fram en grund för en ny familjepolitik./…/


… riktigt bra förslag, men frågan är: Varför dröjde det så länge?”

En kommentator skriver apropå Greiders ledare om bristen på demokrati och rejäla hot mot det som finns kvar av den, samt att medier tiger ihjäl frågan.

En annan att:

”Självklart vill inte maktens män/kvinnor ha några självständiga stater som går sina egna vägar, formulerar sina egna mål, försvarar sitt ekonomiska oberoende mot världens girigbukar med valutaregleringar. Självständiga stater ställer också krav på att få avgöra vilka varor som skall produceras utifrån egna värderingar. Självständiga och demokratiskt fattade beslut leder till svårigheter för multinationella företag att utnyttja stordriftens, massproduktionens och fria kapitalflödens fördelar. Demokrati kastar grus i storföretagenas maskineri. Storföretagens dröm är att kapitalet skall flöda fritt på den globaliserade marknaden utan besvärande inslag som demokrati.”
I pur trötthet citerar jag...

PS. Ser nu att fler bloggat om detta med grundlagen. Bland annat Ali Esbati!:-) Helle Klein skrev också i
sin ledarkrönika ”Hellre medmänniska än supporter” i måndags om socialdemokraternas nya idé om att locka människor att bli supportrar istället för medlemmar i partiet, suck!

Tillägg 23 maj: Läs ETC om grundlagen, att ”Makten tillhör folket – inte domarna” och om ”Vårdnadsbidrag leder kvinnor från jobb”.

Inga kommentarer: