lördag 24 januari 2009

Om träbockar och att vara järnspettsstel…


Ja, det verkar flera av våra ministrar vara!? Stela som pinnar och totalt inflexibla. Läs till exempel artikeln Jobbkatastrofen Reinfeldt” av Robert Sundberg som skriver om en ”järnspetsstel ekonomisk hållning”:

I gårdagens debatt var det uppenbart att Reinfeldt och hans tre borgerliga partiledardrabanter, Maud Olofsson, Jan Björklund och Göran Hägglund, bestämt sig för en stel, kameral grundsyn. Mantrat om att Reinfeldtregeringen står för den mest ekonomistimulerande budgeten i Europa upprepades ihärdigt./…/


Statsministern sa i debatten att det bara går att påverka krisen på marginalen. Det är en uppgiven inställning.

Och se Sofie Wiklund i ledaren Kommunerna äts upp inifrån”:

”Men regeringen håller envist fast vid sitt nej. Det är fel, men inget konstigt ställningstagande från regeringens sida. Den vill nämligen att den offentliga sektorn ska vara så liten som möjligt, så att det går att öppna för privat sjukvård och fler friskolor i större utsträckning än tidigare. De blå partierna talar gärna om individens frihet, och varje människas rätt att välja och styra över sitt eget liv. Därför vill de alltså att människor ska kunna välja skola, vård och så vidare. Men pratet om individens fri vilja och fria val är kvalificierat skitsnack. För att det ska vara möjligt måste alla människor ha samma förutsättningar, och det har vi inte i borgerlighetens Sverige. Det blå och kalla Sverige är till för dem som har mycket pengar, yrken som anses ha status, och människor som inte befinner sig i samhällets utkant. Och det är de som ska få det bättre, på andras bekostnad.”

Läs också Göran Greider i "Han tar ifrån nyliberalerna deras egna siffror" om Daniel Ankarloos bok ”Marknadsmyter”, en kritisk betraktelse över nyliberala påståenden:

"Varför är inte allt marknad? Hans svar var: Att driva marknader kostar pengar och är ibland för dyrt. Den teorin menar jag att vänstern kan använda för att försvara offentlig sektor - det är billigare, effektivare och jämlikare med offentlig regi, för då slipper man betala för att hålla en marknad igång!)."


Samt hans ledare att Medierna marknadsför pigförslaget”:

”Ända sedan pigdebatten startade i början av nittiotalet efter ett seminarium på politikerveckan i Visby har alla de stora medierna på olika sätt i det närmaste marknadsfört idén om skattesubventionering av så kallade hushållsnära tjänster. Så känns det faktiskt.


Ytterst sällan har medierna gett den andra bilden: Att de offentliga medel som subventionerar hushållsnära tjänster skulle kunna göra mycket större nytta i offentlig sektor.


I Danmark avbröt den konservativa regeringen sitt pigexperiment, eftersom den insåg att den nästan enbart gynnade de som redan hade det gott ställt.”


Artiklarna finns också här.

Inga kommentarer: